18
Thành phần
Mô tả
image
image
image
product
19

Phần topping của Chè Thái được Chè Liên tỉ mỉ lựa chọn và kết hợp với nhau, từ vị ngọt đậm của những múi mít chín ươm vàng, được tuyển chọn kĩ từ nguồn và lọc lại thủ công bởi nhân viên Chè Liên, ...

Xem thêm
20
next
next